Voorzienigheid

Psalm 33 : 5

Geen ding geschiedt er ooit gewisser,
Dan 't hoog bevel van 's HEEREN mond:
Zijn Godd'lijk' almacht spreekt, en 't is er,
Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond.
Schoon de heid'nen samen
List op list beramen,
God verbreekt hun raad;
Schoon de mogendheden
Snood ontwerpen smeden,
Hij belacht haar haat. 

Heel Psalm 33  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Almacht van God

Voorzienigheid

Suggestie doorgeven >

Dienen

Bevrijd uit list en geweld

Uit liefde tot Zijn kudde

Verbonden

Hemel en hel

Derde Boek Der Psalmen Davids

Heilig boven alles, deel 8

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Windsbacher Psalmen Ii

Geen Woord Teveel Dl. 4

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep