Voorzienigheid

Psalm 33 : 5

Geen ding geschiedt er ooit gewisser,
Dan 't hoog bevel van 's HEEREN mond:
Zijn Godd'lijk' almacht spreekt, en 't is er,
Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond.
Schoon de heid'nen samen
List op list beramen,
God verbreekt hun raad;
Schoon de mogendheden
Snood ontwerpen smeden,
Hij belacht haar haat. 

Heel Psalm 33  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Almacht van God

Voorzienigheid

Suggestie doorgeven >

De godvruchtige avondmaalganger

Woorden van wijsheid voor dienen en delen in de zorg

Voor Anker

Bij welk team hoor jij?

Voor vrijheid van godsdienst en geweten

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Met psalmen prijzen / Kinderen van de Calvijnschool Leerdam

Fire Salmer Op.74/ Drei Psalmen Op.78

Mendelssohn; Psalmen Und Motetten

Wildeman, Meditaties over psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep