Voorzienigheid

Psalm 33 : 5

Geen ding geschiedt er ooit gewisser,
Dan 't hoog bevel van 's HEEREN mond:
Zijn Godd'lijk' almacht spreekt, en 't is er,
Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond.
Schoon de heid'nen samen
List op list beramen,
God verbreekt hun raad;
Schoon de mogendheden
Snood ontwerpen smeden,
Hij belacht haar haat. 

Heel Psalm 33  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Almacht van God

Voorzienigheid

Suggestie doorgeven >

Volk in verwarring

Dordt dichtbij

De stem des bloeds

Tenzij dat iemand...

De levendmakende kracht van Gods beloften

Heft Gode blijde psalmen aan

Oossanen, Geliefde psalmen & gezangen

Psalmen

Psalmen Davids - Berijming 1773

Geliefde Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep