Voorzienigheid

Psalm 33 : 5

Geen ding geschiedt er ooit gewisser,
Dan 't hoog bevel van 's HEEREN mond:
Zijn Godd'lijk' almacht spreekt, en 't is er,
Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond.
Schoon de heid'nen samen
List op list beramen,
God verbreekt hun raad;
Schoon de mogendheden
Snood ontwerpen smeden,
Hij belacht haar haat. 

Heel Psalm 33  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Almacht van God

Voorzienigheid

Suggestie doorgeven >

De volheid van Christus

De verdediging van het gereformeerde kerkmodel

Woorden voor elke dag

Zonder geld en zonder prijs

De Bank des geloofs

Psalmen over de zee

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Wildeman, Meditaties over psalmen 3

Psalmen Davids (piano)

Geliefde Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep