Vloeken / vloeker / vervloeking (van goddeloze)

Psalm 10 : 4

Zijn mond is vol van vloek, bedrog en list;
Zijn tong bedekt de moeit' en 't zielsverdriet;
Zijn boosheid is met valsen schijn vernist;
In hinderlaag, daar niemands oog hem ziet,
Verbergt hij zich, valt ijlings uit, vergiet
Onschuldig bloed; hij weet van geen erbarmen,
Maar sluit zijn oog voor 't bitter leed der ar-men. 

Heel Psalm 10  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Vloeken / vloeker / vervloeking (van goddeloze)

Suggestie doorgeven >

Alledaags

Hoe de rups eindelijk zijn doel bereikte

Woorden van opwekking

De stem van mijn Liefste

Een waar geloof

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Psalmen Davids - Berijming 1773

Eerste Boek Der Psalmen Davids

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Zing psalmen voor de Heere

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep