Vloeken / vloeker / vervloeking (van goddeloze)

Psalm 10 : 4

Zijn mond is vol van vloek, bedrog en list;
Zijn tong bedekt de moeit' en 't zielsverdriet;
Zijn boosheid is met valsen schijn vernist;
In hinderlaag, daar niemands oog hem ziet,
Verbergt hij zich, valt ijlings uit, vergiet
Onschuldig bloed; hij weet van geen erbarmen,
Maar sluit zijn oog voor 't bitter leed der ar-men. 

Heel Psalm 10   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 10   Tekst en beeld Psalm 10

Gekoppelde kernwoorden

Vloeken / vloeker / vervloeking (van goddeloze)

Suggestie doorgeven >

Omgang met God

Tijn en ridder Rein

Onderweg met Bonhoeffer

Mijn beeld van God

Als God dan liefde is...

Catechismus vraag 39 uitleg

Wie is God?: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 2

Hoe moet ik omgaan met bastaardvloeken

De wet van Mozes en jij: verzoening en medeplichtigheid

Bijbel voor jullie

Kinderbijbel HSV

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Zij lacht Bijbel

De Levensbron

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen