Vloeken / vloeker / vervloeking (van goddeloze)

Psalm 10 : 4

Zijn mond is vol van vloek, bedrog en list;
Zijn tong bedekt de moeit' en 't zielsverdriet;
Zijn boosheid is met valsen schijn vernist;
In hinderlaag, daar niemands oog hem ziet,
Verbergt hij zich, valt ijlings uit, vergiet
Onschuldig bloed; hij weet van geen erbarmen,
Maar sluit zijn oog voor 't bitter leed der ar-men. 

Heel Psalm 10   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 10

Gekoppelde kernwoorden

Vloeken / vloeker / vervloeking (van goddeloze)

Suggestie doorgeven >

De Mensenzoon, Die dient

101 bemoedigingen voor moeders

Op naar vast en zeker

Tijn blust het vuur

Mijn leven is voor U

Catechismus vraag 39 uitleg

Wie is God?: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 2

Hoe moet ik omgaan met bastaardvloeken

De wet van Mozes en jij: verzoening en medeplichtigheid

HSV Studiebijbel

HSV-jongerenbijbel

Gespreksbijbel HSV

Bijbel - Herziene Statenvertaling - Vivella

Bijbel HSV - hardcover antraciet

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen