De Wet - gebod 1 - afgoden

Psalm 16 : 2

Maar 't heilig volk, dat op deez' aarde leeft,
Dat heerlijk volk, mijn lust, ontvangt al 't voordeel.
De snode schaar, die rijke giften geeft
Aan and're goôn, verzwaart de smart in 't oordeel.
'k Zal op 't altaar hun offerbloed niet plengen,
Noch ooit hun naam op mijne lippen brengen. 

Heel Psalm 16   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 16   Tekst en beeld Psalm 16

Gekoppelde kernwoorden

De Wet - gebod 1 - afgoden

Suggestie doorgeven >

Vruchtdragen voor Hem

Epic - Dagboek voor jongeren

Stilte in mijn hart

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Mensenzoon tussen de kandelaren

Catechismus vraag 3 en 4 uitleg: over de wet Gods

Hoe moet ik omgaan met afgoderij

Journalbijbel

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Huisbijbel HSV

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

De Levensbron

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen