Heidelbergse Catechismus Zondag 34

Vraag en antwoord 94

Vr. Wat gebiedt God in het eerste gebod?
Antw. Dat ik, zo lief als mij mijner ziele zaligheid is,
alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof,
aanroeping van de heiligen of van andere schepselen,
mijde en vliede, en den enigen waren God recht lere kennen,
Hem alleen vertrouwe,
in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij Hem alleen onderwerpe,
van Hem alleen alle goeds verwachte,
Hem van ganser harte liefhebbe,
vreze en ere, alzo, dat ik eer van alle schepselen afga en die varen late,
dan dat ik in het allerminste tegen Zijn wil doe.

Video uitleg Zondag 34

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 1 - afgoden
• Dienstknecht / ik ben Uw knecht / dienaar

Suggestie doorgeven >

Jouw hart, Gods huis - Beth Moore Bijbelstudies

O hoofd vol bloed en wonden

Met God op pad

Koning, bidder, bouwer

Van slavendienst naar eredienst

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Zij lacht Bijbel

Zij Lacht Pocketbijbel

Peuterbijbel

Verwijsbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen