Heidelbergse Catechismus Zondag 34

Vraag en antwoord 94

Vr. Wat gebiedt God in het eerste gebod?
Antw. Dat ik, zo lief als mij mijner ziele zaligheid is,
alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof,
aanroeping van de heiligen of van andere schepselen,
mijde en vliede, en den enigen waren God recht lere kennen,
Hem alleen vertrouwe,
in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij Hem alleen onderwerpe,
van Hem alleen alle goeds verwachte,
Hem van ganser harte liefhebbe,
vreze en ere, alzo, dat ik eer van alle schepselen afga en die varen late,
dan dat ik in het allerminste tegen Zijn wil doe.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 1 - afgoden
• Dienstknecht / ik ben Uw knecht / dienaar

Suggestie doorgeven >

De waarheid maakt vrij

Advent met Augustinus

Stilte in mijn hart

Koning, bidder, bouwer

Een eeuwig verbond

Bijbel met Psalmen luxe leer - HSV

HSV Studiebijbel

Peuterbijbel

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel voor jullie

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen