Dankbaarheid

Psalm 9 : 1

Ik zal met al mijn hart den HEER,
Blijmoedig geven lof en eer;
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen,
En al Uw wonderen vertellen. 

Heel Psalm 9   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 9   Tekst en beeld Psalm 9

Gekoppelde kernwoorden

Dankbaarheid

Loven van God

Overwinning (Dank voor - na rechtvaardige oorlog)

Paasfeest - opstanding

Predikant - prediking

Suggestie doorgeven >

Dankbaarheid: een diepgaand bijbels begrip van erkenning en waardering

Dankbaarheid is een kernbegrip in de Bijbel dat de diepe erkenning en waardering beschrijft die gelovigen voelen jegens God voor Zijn zegeningen, genade en liefdevolle zorg. Het gaat verder dan alleen het uitspreken van dankbaarheid. Het is een innerlijke houding van het hart die voortkomt uit het besef van Gods goedheid en genade.

De Bijbel moedigt herhaaldelijk aan tot dankbaarheid als een fundamenteel aspect van het geloofsleven. Dankbaarheid wordt geuit in gebeden, lofzangen en daden van naastenliefde. Het erkent dat alles wat we hebben, inclusief het leven zelf, een geschenk is van God.

Dankbaarheid gaat niet alleen over materiële zegeningen, maar juist ook over geestelijke groei en verlossing. Gelovigen worden aangemoedigd om dankbaar te zijn voor Gods vergeving, genade en de hoop op eeuwig leven door Jezus Christus.

Een bekend vers dat dankbaarheid belichaamt, is 1 Thessalonicenzen 5:18 (HSV): "Dank God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u." Dankbaarheid weerspiegelt nederigheid en brengt een diep besef van afhankelijkheid van God met zich mee.

Dankbaarheid versterkt de relatie tussen gelovigen en God, en het heeft het potentieel om levens te transformeren. Het cultiveren van een dankbare houding helpt gelovigen om de schoonheid in het alledaagse te zien, Gods goedheid te erkennen en een bron van vreugde en vrede te vinden, ongeacht de omstandigheden.

Een wereld op zichzelf

Pelgrimeren met God

Creatief de Bijbel door

Samen onderweg naar Pasen

Altijd nabij

Catechismus vraag 2 uitleg: drie stukken tot een zalig leven...

Catechismus vraag 32 uitleg: Maar waarom wordt gij een Chris...

Catechismus vraag 43 uitleg: Wat verkrijgen wij meer voor nu...

Catechismus vraag 64 uitleg: Maar maakt deze leer niet zorge...

De wet van Mozes en jij: dankoffer en zondoffer

Zij Lacht Pocketbijbel

HSV-jongerenbijbel

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen