Reformatie - Hervormingsdag

Psalm 27 : 7

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 

Heel Psalm 27   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 27   Tekst en beeld Psalm 27

Gekoppelde kernwoorden

Biddag voor gewas en arbeid

Geloof in Christus

Hoop, Verwachting (op God)

Reformatie - Hervormingsdag

Vertrouwen op God

Zekerheid

Suggestie doorgeven >

De rode draad van Gods liefde

Komen tot Jezus Christus

Een wereld op zichzelf

Uitzicht

Zegen hen

Psalmen zingen bij Calvijn

Des HEEREN Lof, Petrus Datheen (1)

Des HEEREN Lof, Girolamo Savonarola

Des HEEREN Lof, Petrus Datheen (2)

Des HEEREN Lof, Islam

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Gespreksbijbel HSV

Peuterbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen