Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Des HEEREN Lof, Islam

Auteur: ds. W. Pieters

Mohammed is ons allen bij name bekend. Hij is de grote stich­ter van de valse godsdienst, naar zijn naam genoemd: het mohammedanisme. Zijn aanhangers spreken liever over `islam', omdat met dit Arabische woord wordt uitgedrukt, dat zij zich toewijden aan hun god, Allah. Waarom behandel ik deze godsdienst? Omdat ze als secte uit de Christelijke kerk is voortgekomen, rond het jaar 600, en omdat ze al die eeu­wen min of meer van grote en levensgevaarlijke invloed is geweest op de Christelijke kerk. De islam kan wel worden genoemd: Gods ontzaglijke oordeel over de verwereldlijkte kerk! De ware godsdienst is in die tijd bijna nergens meer te vinden. Alleen nog in eenvoudige gezin­nen of kloosters. Bijna niet meer in de officiële kerk. Daar­door is de kerk ook zo zwak in de geestelijke worsteling met de nieuw opkomende valse godsdienst. Binnen enkele generaties veroveren de moham­medanen ontzaglijk grote stukken van het Christelijke Middelland­sezee-gebied. Heel Noord-Afrika gaat voor het Christendom verlo­ren. Noord-Afrika waar Augustinus bisschop was en waar in zijn dagen honderden of duizenden bloeiende gemeenten waren. Ook het Arabisch schiereiland, Syrië, Turkije, Egypte ─ landen waar de Christelijke kerk eeuwen gebloeid heeft, worden door de gods­dienst van Mohammed veroverd en van het Christendom vinden we na korte tijd amper meer een spoor. Onvoorstelbaar. Als je hierover leest, kun je alleen maar intens verdrietig treuren en wenen! Wat is dit onvoorstelbaar erg! Hoe heeft dit kunnen gebeu­ren? De stichter, Mohammed, is opgevoed bij een verwaterd Christen­dom. Velen om hem heen hingen nog de oude heidense godsdien­sten aan. Ook waren er heel wat Joden. Het mohammedanisme is nu een mengelmoes van deze drie godsdiensten. Officieel gelo­ven de mohammedanen in dezelfde God als wij. Zij noemen hem Allah, omdat dat het Arabische woord voor `God' is. Maar in de praktijk, in diepste wezen, zijn de gedachten van Mo­hammed bedrog en is zijn leer vals. Hij heeft wel elementen uit de Bijbel, maar hij vermengt ze met zijn eigen fantasieën. Voorbeeld: ze geloven wel dat Jezus een profeet is, maar niet de Zaligmaker. Mohammed is diep onder de indruk van de grote oordeels­dag. Hij vreest er heel erg voor. Maar de meeste mensen leven zo opper­vlakkig ... Daarom voelt hij zich geroepen om zijn volksgeno­ten te waarschuwen. Zo komt Mohammed eroe om te zeggen dat de engel Gabriël hem bezocht om een nieuwe godsdienst te stich­ten.

In het jaar 622 is het mohammedanisme officieel gesticht. Tien jaar later sterft Mohammed, maar het Arabische schiereiland is dan al bijna helemaal voor de nieuwe godsdienst gewonnen. De godsdienst van de islam mist wezenlijke elementen van de Bijbel. Daarom is ze bedrog. Het heilige boek heet `Koran' (uit te spreken als `Koráán). Het grootste gebrek van de Koran is dat ze geen verzoening door Christus verkondigt. Eigenlijk bestaat heel de godsdienst van de islamieten hierin: door inspan­ning en verdien­sten zichzelf verlossen. Ook is de ver­houding tussen Allah en zijn aanbidders die van heer ─ knecht, anders dan die tussen God en Zijn volk: Vader ─ kind. Een God van liefde is voor mohammeda­nen ondenkbaar. Heel de plicht van deze valse godsdienst is dan ook uiterlijk, slaafs, niet uit liefde. Gebeden worden opgezegd, niet uit het hart. Er is geen vertrouwelijk gesprek met Allah, zoals Gods kinderen kennen in hun gebedsleven met hun hemelse Vader. Bekend is ook de vastenmaand, de ramadan. Zeer streng wordt hieraan de hand gehouden. Menselijk gesproken kunnen we res­pect hebben voor de aanhangers van deze godsdienst, omdat ze het uitwendig vaak strikt en nauw nemen. Maar beoordelen we de inhoud van deze godsdienst, dan moeten we zeggen: wat een wereld van verschil met het ware Christendom, waar niets is van dat zwoegen en zuchten, dat strenge soldatenregime. Het mohammedanisme kent ook polygamie, dat is dat een man meer dan één vrouw mag hebben; in strijd met Gods paradijsbe­doeling en met Jezus' onderwijs. Een vrouw telt bij de mohamme­danen amper mee. Ze kan zonder enige reden door haar man worden verstoten. De islam kent de `heilige oorlog'. Dat houdt in: andere gods­dien­sten hebben geen bestaansrecht. Vooral jodendom en Chris­ten­dom zijn in de loop van de tijden bloedig bevochten. 

Quis non fleret? Wie zou niet wenen?

Toen de kerk van Jezus Christus van Hem afweek en meer en meer en verval raakte en haar Heere verloochende, zond Hij beproevingen en verdrukkingen om Zijn ontrouwe gemeente op te voeden. De zwaarste beproeving en verdrukking was eeuwenlang de valse godsdienst van de mohammedanen. Wat bedoel ik met `vals'? `Onwaar, leugenachtig'. Mohammed leerde dat hij door God gezonden was met een zwaard. Dat hield in: zijn volgelingen moesten niet gaan redeneren met tegenstanders, maar ze moesten die overwinnen door het zwaard en dwingen tot aanvaarding van de islam. De heilige oorlog opende voor de trouwe strijders de deuren van het paradijs. Daarom waren moslims ook zo fanatiek: door hun strijd kwamen ze in de hemel. De opvolgers van Mohammed stichtten een staat, groter dan het immense Romeinse Rijk, van India tot de Atlantische oceaan. In 662 werden Syrië, Egypte, Iran en Irak en heel het Arabische schiereiland veroverd. In 637 werd Jeruzalem ingenomen en op de plaats waar eens de tempel van Salomo en later die van Herodes had gestaan, werd een beroemde moskee gebouwd: de Omar moskee, genoemd naar de bouwer. Duizenden Christelijke kerken werden verwoest of gebruikt als moskee. [Dat gebeurt momenteel ook, in het verwereldlijkte West-Europa, in Nederland.] In 711 vielen de mohammedanen Spanje binnen. Toen was heel Noord-Afrika al door hen veroverd. Het Christendom was daar uitgeroeid! Ook Spanje werd mohammedaans. Tot 1250 duurde deze mohammedaanse overheersing. De Christenen vluchtten naar het noorden en bleven acht eeuwen lang strijden tegen deze overheersing. Al die eeuwen door werden Christenen gruwelijk vervolgd. Pas in 1492 werden de laatste mohammedanen uit Spanje verdreven. In 732 trokken de overmachtige mohammedaanse veroveraars over de Pyreneeën Frankrijk binnen. Als God het toen had toegelaten zou heel West-Europa door het mohammedanisme onder de voet zijn gelopen en onder die invloed zijn gekomen. Maar de Heere liet dit in Zijn genade niet toe. In Poitiers werden de mohammedaanse legers vernietigend verslagen door Karel Martel / Strijdhamer. Zonder deze overwinning zou ook Nederland, menselijk gesproken, nu al twaalf eeuwen mohammedaans zijn geweest. De slag bij Poitiers in 732 is één van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van West-Europa! Laat ons niet vergeten, maar ook deze weldaad van God gedenken. In de vijftiende eeuw probeerden de mohammedanen, nu in de personen van Turken, het Oosten van Europa te veroveren. Het Balkan-schiereiland [waar tegenwoordig Albanië, Roemenië, Bulgarije en Joegoslavië liggen] was al eeuwen lang onder hun macht, maar nu veroverden de Turkse legers ook Hongarije en begonnen ze op te dringen naar Wenen. Tegenwoordig schijnt de islam vredelievend, maar dat is pas van de laatste anderhalve eeuw. En het is de vraag, gezien wat in islamitische landen gebeurt, of ze wel werkelijk vredelievend is, of dat dit slechts het masker is wanneer de islam niet kan wat ze wil. Het gevaar is groot, ook in onze tijd. Meer en meer moskeeën verrijzen, met overheidssteun, in ons voormalig Christelijk Nederland. We hebben reden te over om te vrezen! Eén van de redenen dat het in de achtste eeuw fout was gegaan met de Christelijke kerk in Noord-Afrika, is dat de kerk uiteindelijk geen volkskerk was geworden. Daarmee bedoel ik: De kerk had niet het volksleven geheel onder het beslag weten te leggen van Gods Woord. Veel kerkleiders waren tevreden met de uiterlijke vorm, zonder het hart te raken. Het Christendom was bij de massa van het volk helaas niet meer dan een dun laagje vernis. Vervolgens was de kerk in Noord-Afrika verdeeld. Er waren partijschappen. Men streed onder elkaar. Dit maakte de kerk zwak, toen de invasie van de mohammedanen kwam. Ook was het erg voordelig voor de islam dat de volken van Noord-Afrika al eeuwen onderdrukt werden door de Romeinen en de Grieken. Het Christendom was volgens velen de godsdienst van de onderdrukkers. Verder hebben de mohammedanen vaak via economische sancties en financiële maatregelen Christenen afvallig gemaakt. Christenen moesten bijvoorbeeld extra veel belasting betalen, maar werden ze van Christen moslim, dan kregen ze levenslang vrijstelling van belasting. Op deze manier bleven alleen ware Christenen over. En dat waren er maar een handjevol ...

 


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen