Vijanden - gebed om bevrijding van vijandigen

Psalm 4 : 1

Wil mij, wanneer ik roep, verhoren,
O God, die mijne rechtzaak redt!
Gij hebt in angst mij hulp beschoren,
En mij doen gaan in ruime sporen;
Betoon genâ; hoor mijn gebed.
Wat moogt gij, mannen, toch beginnen?
Zal steeds tot schande zijn mijn eer?
Zult gij dan d' ijdelheid beminnen;
En, t' enemaal beroofd van zinnen,
De leugen zoeken, keer op keer? 

Heel Psalm 4   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 4   Tekst en beeld Psalm 4

Gekoppelde kernwoorden

Gebed (7 Leid ons niet in verzoeking...)

Gebed (in angst en nood) / benauwdheid

Vijanden - gebed om bevrijding van vijandigen

Suggestie doorgeven >

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Met God op pad

De rode draad van Gods liefde

Zegen hen

Bijbels bidden voor je kinderen

Bijbel voor jullie

Mannenbijbel

Bijbel voor jou

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

Notitiebijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen