Vijanden - gebed om bevrijding van vijandigen

Psalm 4 : 4

Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven,
Dan and'ren smaken in een tijd,
Als zij, door aards geluk verheven,
Bij koorn en most wellustig leven,
ln hunnen overvloed verblijd.
Ik zal gerust in vrede slapen,
En liggen ongestoord ter neer;
Want Gij alleen, mijn schild en wapen,
Schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen,
Zult mij doen zeker wonen, HEER. 

Heel Psalm 4   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 4   Tekst en beeld Psalm 4

Gekoppelde kernwoorden

Armen (God helpt de -)

Avondzang / avondlied

Blijdschap in God

God is een Schild en Schuilplaats

Tegenspoed (van de godvruchtigen)

Vijanden - gebed om bevrijding van vijandigen

Vrede

Suggestie doorgeven >

Nooit alleen

Jouw hart, Gods huis - Beth Moore Bijbelstudies

Samen luisteren in de stilte

Heel mijn hart

Een nieuwe geboorte

Bijbel (HSV) blauw

Peuterbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

HSV Studiebijbel

Meidenbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen