Psalm

3 : 3

23 : 1

23 : 2

Vrezen (De vromen - niet)

Psalm 23 : 2

Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen;
In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen,
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,
De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen. 

Heel Psalm 23   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 23   Tekst en beeld Psalm 23

Gekoppelde kernwoorden

Heilig Avondmaal

Troost van God

Vertrouwen op God

Vrezen (De vromen - niet)

Suggestie doorgeven >

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Mijn getijdengebed

Bijbels bidden voor je kinderen

Uw dienaar luistert

Mediteren met de Bijbel

Gespreksbijbel HSV

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Journalbijbel

Notitiebijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen