Psalm

3 : 3

23 : 1

23 : 2

Vrezen (De vromen - niet)

Psalm 23 : 2

Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen;
In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen,
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,
De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen. 

Heel Psalm 23   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 23   Tekst en beeld Psalm 23

Gekoppelde kernwoorden

Heilig Avondmaal

Troost van God

Vertrouwen op God

Vrezen (De vromen - niet)

Suggestie doorgeven >

Bas, ga je mee?

Bij God leeft ons goed

God gebruikt geweld

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Voor hart en huis - dagboek

Verwijsbijbel

De Levensbron

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Bijbel met Psalmen luxe leer - HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen