Psalm

3 : 3

23 : 1

23 : 2

Vrezen (De vromen - niet)

Psalm 23 : 2

Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen;
In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen,
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,
De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen. 

Heel Psalm 23  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Heilig Avondmaal

Troost van God

Vertrouwen op God

Vrezen (De vromen - niet)

Suggestie doorgeven >

Een eeuwig verbond

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Epic

Hoop en heiliging

Op zoek naar vreugde in het ambt

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen