Psalm

3 : 3

23 : 1

23 : 2

Vrezen (De vromen - niet)

Psalm 23 : 2

Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen;
In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen,
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,
De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen. 

Heel Psalm 23   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 23   Tekst en beeld Psalm 23

Gekoppelde kernwoorden

Heilig Avondmaal

Troost van God

Vertrouwen op God

Vrezen (De vromen - niet)

Suggestie doorgeven >

Mijn getijdengebed

Meten, weten en jezelf vergeten

Uw dienaar luistert

O hoofd vol bloed en wonden

Van slavendienst naar eredienst

Bijbel (HSV) blauw

Mannenbijbel

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Notitiebijbel

Huisbijbel HSV - vivella

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen