Psalm 27 : 7

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 

Heel Psalm 27  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Geloof in Christus
Hoop, Verwachting (op God)
Vertrouwen op God
Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep