Heidelbergse Catechismus Zondag 22

Vraag en antwoord 58

Vr. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven?
Antw. Dat,
nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel,
ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal,
die geen oog gezien,
geen oor gehoord heeft,
en in geens mensen hart opgeklommen is,
en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen.

Video uitleg Zondag 22

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven - eeuwige zaligheid
• Loven van God
• Troost van God

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 57 uitleg: Wat troost geeft u de opstandin,g des vleses?
• Catechismus vraag 58 uitleg: Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven?

Suggestie doorgeven >

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Erewoord!

Uitzicht

Bijbels bidden voor je kinderen

Vertrouwelijk

HSV Jongensbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Zij lacht Bijbel

Vrouwenbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen