Heidelbergse Catechismus Zondag 22

Vraag en antwoord 58

Vr. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven?
Antw. Dat,
nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel,
ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal,
die geen oog gezien,
geen oor gehoord heeft,
en in geens mensen hart opgeklommen is,
en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen.

Video uitleg Zondag 22

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven - eeuwige zaligheid
• Loven van God
• Troost van God

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 57 uitleg: Wat troost geeft u de opstandin,g des vleses?
• Catechismus vraag 58 uitleg: Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven?

Suggestie doorgeven >

De rode draad door de Christelijke feesten

Mediteren met de Bijbel

Mijn geteidengebed

Als God dan liefde is...

Bijbels bidden voor je kinderen

Verwijsbijbel

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel voor jou

HSV Studiebijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen