Heidelbergse Catechismus Zondag 22

Vraag en antwoord 58

Vr. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven?
Antw. Dat,
nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel,
ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal,
die geen oog gezien,
geen oor gehoord heeft,
en in geens mensen hart opgeklommen is,
en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven - eeuwige zaligheid
• Loven van God
• Troost van God

Suggestie doorgeven >

Een gebed voor elke dag

Op weg naar Sion

Tijn en ridder Rein

Een eeuwig verbond

Tijn blust het vuur

Kinderbijbel HSV

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Vrouwenbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen