Heidelbergse Catechismus Zondag 36

Vraag en antwoord 100

Vr. Is het dan zo grote zonde, Gods Naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God Zich ook over diegenen vertoornt, die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden?
Antw. Ja gewisselijk; want er is geen groter zonde,
noch die God meer vertoornt, dan de lastering Zijns Naams;
waarom Hij die ook met den dood te straffen bevolen heeft.

Video uitleg Zondag 36

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - gebod 3 - Gods Naam
• Vloeken / vloeker / vervloeking (van goddeloze)

Suggestie doorgeven >

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Bloeien, snoeien en groeien

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Als God dan liefde is...

Welkom in de strijd

De Levensbron

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Bijbel voor jou

Notitiebijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen