Heidelbergse Catechismus Zondag 36

Vraag en antwoord 100

Vr. Is het dan zo grote zonde, Gods Naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God Zich ook over diegenen vertoornt, die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden?
Antw. Ja gewisselijk; want er is geen groter zonde,
noch die God meer vertoornt, dan de lastering Zijns Naams;
waarom Hij die ook met den dood te straffen bevolen heeft.

Video uitleg Zondag 36

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - gebod 3 - Gods Naam
• Vloeken / vloeker / vervloeking (van goddeloze)

Suggestie doorgeven >

Duivels dichtbij

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Op naar vast en zeker

Meten, weten en jezelf vergeten

Hoop en heiliging

Gespreksbijbel HSV

Huwelijksbijbel HSV

Journalbijbel

Huisbijbel HSV

Notitiebijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen