Heidelbergse Catechismus Zondag 36

Vraag en antwoord 100

Vr. Is het dan zo grote zonde, Gods Naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God Zich ook over diegenen vertoornt, die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden?
Antw. Ja gewisselijk; want er is geen groter zonde,
noch die God meer vertoornt, dan de lastering Zijns Naams;
waarom Hij die ook met den dood te straffen bevolen heeft.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - gebod 3 - Gods Naam
• Vloeken / vloeker / vervloeking (van goddeloze)

Suggestie doorgeven >

Erewoord!

Kom in beweging!

Bloeien, snoeien en groeien

Welkom in de strijd

Op zoek naar vreugde in het ambt

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Zij lacht Bijbel

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Bijbel met Psalmen hardcover - HSV + koker

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen