Davids soete lier - vijf eeuwen nederlandse psalmberijmingen

Davids soete lier

Vijf eeuwen nederlandse

psalmberijmingen

Wie het boek 'Davids soete  lier' voor het eerst vast heeft, krijgt de neiging om eerst de handen te gaan wassen. Zo mooi en zorgvuldig is het boek uitgevoerd. Een prachtige omslag met bijpassende afbeelding, een mooie rustige bladspiegel en een leeslint om snel terug te vinden waar men gebleven is.

Soms zijn boeken prachtig uitgevoerd, maar is de inhoud hiermee niet in overeenstemming. Dat is bij 'Davids soete lier' echter zeker niet het geval. Het is een indrukwekkende en uiterst complete beschrijving van vijf eeuwen nederlandse psalmberijmingen.

De auteur, wijlen drs. A. Ros, schets eerst een kader door te beginnen met een algemene inleiding over psalmgenres, Christus in de Psalmen, Hebreeuwse poëzie en een korte bespreking van het psalmzingen in de kerk.

Vijf eeuwen psalmberijmingen

Na de algemene inleiding over de psalmen, volgt de bespreking van de psalmberijmingen, waarbij de volgende indeling wordt gehanteerd:

Oude berijmingen in de nederlanden
De oude gereformeerde psalmberijmingen in de Nederlanden
Psalmberijmingen in de zeventiende eeuw
Psalmberijmingen uit de achttiende eeuw
Psalmberijmingen uit de negentiende eeuw
Psalmberijmingen uit de twintigste eeuw

De ene periode bracht meer psalmberijmingen voort dan de andere. Dat is in de beschrijving goed te zien: de zeventiende eeuw kent tientallen psalmberijmingen terwijl er in de negentiende eeuw nog geen tien verschenen zijn. Zie ook de inhoudsopgave onderaan deze pagina.

Statenberijming

De statenberijming van 1773 krijgt veel aandacht in het hoofdstuk over de psalmberijmingen uit de achttiende eeuw. Maar liefst 30 pagina's wijdt de auteur aan de totstandkoming van deze waardevolle berijming. Uitgebreide aandacht is er voor de afgevaardigden, de vergaderingen, de uiteindelijke uitgave en de rol van de overheid. Ook wordt besproken hoe de psalmberijming van 1773 door het 'kerkvolk' werd ontvangen.

Conclusie

De achtergronden en berijmingen worden helder beschreven en dit wordt rijkelijk geillustreerd met citaten, afbeeldingen en anekdotes. Daardoor leest het boek gemakkelijk en blijft de lezer geboeid. De compleetheid van 'Davids soete lier' is werkelijk onovertroffen. Dit boek kan met recht een standaardwerk over de nederlandse psalmberijmingen genoemd worden.
Van harte aanbevolen voor ieder die in psalmen en psalmberijmingen geinteresseerd is!

Bestellen

U het boek bestellen via


Inhoudsopgave

Woord vooraf

1. Inleiding

Het boek der Psalmen 17
Psalmgenres 17
Christus in de Psalmen 18
Hebreeuwse poëzie 19
Gezangboek van de kerk 20
Genres 22

2. Psalmberijmingen van de Reformatie

Wittenberg 27
Konstanz 28
Straatsburg 28
Calvijn 29
Marot 31
Beza 33
Melodieën 35
Internationale invloed 37

3. Oude berijmingen in de Nederlanden

Souterliedekens 43
Een devoot ende profitelyck boecxken 47
David Jorisz. 48
Eduard de Dene 49
Jan Baptiste Houwaert 49
Lucas de Heere 49
Jan van der Noot 52
Een Hantboecxken 53
Willem van Haecht 54
Carel van Mander 56
Hans de Ries 57

4. De oude gereformeerde psalmberijmingen in de Nederlanden

Jan Utenhove 61
Petrus Dathenus 68
Philips van Marnix van Sint Aldegonde 100

5. Psalmberijmingen uit de zeventiende eeuw

Anthonis de Hubert 127
Daniel Heinsius 129
Pieter Cornelisz. Hooft 130
Anna Roemers Visscher 131
Jacob Cats 132
Constantijn Huygens 133
Diderick Camphuysen 134
Patroclus Römeling 137
Jacobus Revius 139
Henricus Geldorpius 149
Adriaen Smout 151
Johan de Brune 152
Cornelis Boey 156
Dirck Pietersz. Pers 158
Christiaen van Heule 158
Mathys van der Merwede 159
Jacob Westerbaen 159
Henrick Bruno 162
Conrad Goddaeus 164
Antonius Deutekom 164
Joost van den Vondel 167
Jeremias de Decker 169
Pieter Dubbels 170
Willem Sluiter 170
Tjaert Sonnema 172
Aernout van Overbeeke 173
Artus Velten 174
Jacobus Clercquius 175
Hermes Celosse 176
Dirk Adriaanse van Disselburg 177
Joannes Six van Chandelier 178
Pieter de Groot 182
Cornelius Gravesteyn 183
Jodocus van Lodenstein 183
Christoffel Pierson 185
Jan van Duisberg 185
Joachim Oudaen 187
Heijmen Dullaert 192
Samuel van Huls 192
Johannes Acronius 193
Reinier Rooleeuw 193
Johan Vlakveld 194
Pieter Manteau van Dalem 194
Johannes Roldanus 195
Hendrik Ghysen 196
Wiete Ringers 201
Johannes Boekholt 203
Jasper Danckaerts 204
Abraham Trommius 206
Cornelis van Eeke 211
Kornelis van Vleuten 213
Nicolaus van der Meer 213
Mattheus Gargon 214
François van Bergen 217
Arnold Moonen 217
Abraham Alewyn 218
Johannes d’Outrein 219
Stichtelijke dichters 219
Waalse psalmen 220

6. Psalmberijmingen uit de achttiende eeuw

François Halma 229
Dirk Smout 232
Joan de Haes 233
Adriaan Spinniker 234
Johan Hofman 236
Hendrik Schim 236
Pascasius Justus Turcq 237
Jan van Belle 237
Pieter van Gunst 238
Christoffel Beudeker 239
Johan Sagius 240
Frederik Duim 241
Stichtelijke dichters 242
Jan Althuysen 243
Pieter Boddaert 243
Andreas Andriessen 245
Jean Guépin 246
Jan Jacob Brahé 247
Gloria Deo 249
Willem van Haren 249
Lucretia Wilhelmina van Merken 250
Laus Deo, salus populo 254
Johannes Eusebius Voet 261
Bernard Elikink 268
Rutger Schutte 268
Johannes van Spaan 270
Kunst wordt door arbeid verkreegen 271
De Statenberijming 272
Josua van Iperen 301
Jan Everhard Grave 303
Johannes Lublink de Jonge 306

7. Psalmberijmingen uit de negentiende eeuw

Annaeus Ypeij 318
Willem Bilderdijk 319
Nicolaas Beets 319
Jan Jacob Lodewijk ten Kate 320
Lutherse bundels 322
Roelof Bennink Janssonius 323
Salomon Jacob Moscoviter 325
Philip Reinhard Hugenholz 326
Boetje & Sepp 326

8. Psalmberijmingen uit de twintigste eeuw

Jacob Daniël du Toit 331
Fedde Schurer 334
Willem de Mérode 335
Andreas Glotzbach 337
Hendrik Hasper 337
Engelbert Snijdelaar 343
Gabriël Smit 344
Martinus Nijhoff 345
Louis Willem Muns 347
Adriaan van Boven 349
Joh. Luijkenaar Francken 349
Interkerkelijke berijming 1967 351
Abraham Blok 366
Psalter 1980 367
Gereformeerd Kerkboek 368
Jo Adriaanse 370
Cornelis Meeuse 371
Louis A.F. Godschalk 372
Johan Janse 372
Regionale berijmingen 373
Psalmen voor Nu 374
Liedboek 2012 376

9. Besluit

Lijst van volledige Nederlandse psalmberijmingen 389
Verantwoording van illustraties 395
Geraadpleegde literatuur 403
Personenregister 425


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen