Dicht Bij Ons - Overdenkingen bij de Psalmen

Overdenkingen bij de Psalmen - Hetty Lalleman, ISBN 9789033817625. Bestellen kan via deze link: Dicht bij ons.

Inleiding

In het voorwoord van ‘Dicht bij ons - Overdenkingen bij de Psalmen’ schrijft Hetty Lalleman dat het haar ‘… gebed is dat de psalmen ook jou zullen helpen op je reis door het leven, aan Gods hand’. Het is een goede beschrijving van het doel van dit boek. Hoewel er zeker ook feitelijke informatie over de Psalmen wordt gegeven, is het boek vooral meditatief van aard en kan het goed op die manier worden gebruikt.

De 30 besproken Psalmen of Psalmgedeelten worden weergegeven in de Nieuwe Bijbelvertaling. Regelmatig verwijst de auteur naar vertaalvarianten, bijvoorbeeld uit de Herziene Statenvertaling, en ook heel vaak naar de Hebreeuwse grondtekst. Samen met informatie over de cultuur uit de tijd van de Psalmen vormt dit een solide basis. Uit alles blijkt dat de auteur veel kennis heeft van het Oude Testament.

Tegelijk blijven de stukjes beknopt en eenvoudig, en gericht op wat de Psalm de lezer te zeggen heeft. Hetty Lalleman heeft hierin een heel goede balans gevonden, en het boek zal een breed publiek aanspreken.

Om een indruk te geven, laten we zien hoe Psalm 24 besproken wordt.

Psalm 24

De auteur beschrijft het wereldbeeld bij de heidense volken, en het contrast met wat er in Psalm 24 staat over Gods scheppende kracht.

God wordt in Psalm 24:8 ‘heldhaftig’ genoemd (NBV). De auteur verwijst terug naar Gods daden in Egypte, en het lied dat Mozes zingt wanneer het volk de rode zee is doorgetrokken. De strijd was een geestelijke strijd; God als Koning versus de vijandige koningen.

Dan wordt de vraag besproken: Wie kan tot God naderen (vs. 3)? Onderzoek jezelf, naar aanleiding van de genoemde aspecten in vs. 4. In de NBV tekst wordt als één van de voorwaarden genoemd: ‘die zich niet inlaat met leugens’. De auteur legt uit dat het Hebreeuws daar ook zou kunnen duiden op afgoden, wat het contrast versterkt: dien je de afgoden, of dien je God?

De auteur sluit af met de opmerking dat men ook in het Oude Testament wist dat volmaakte mensen niet bestaan, en dat de vraag uit vs. 3 gericht is op het hart. Met heel je hart moet je God willen volgen, en nee zeggen tegen de afgoden. Want God is Koning.

Conclusie

'DIcht bij ons' is een mooi boek voor mensen die op zoek zijn naar goed leesbare meditatieve stukjes over de Psalmen, gebaseerd op wat de grondtekst aanreikt. Een aanrader.

Over de auteur

Hetty Lalleman is na haar opleiding theologie aan de Universiteit van Utrecht uiteindelijk gaan werken in Londen, waar ze docente Oude Testament is aan Spurgeon’s College. Daarnaast heeft ze verschillende boeken geschreven en vertaald.

Bestellen

Dicht bij ons - overdenkingen over de Psalmen is te bestellen via


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen