Uitleg van de berijmde psalmen

Uitleg van de berijmde psalmen

J. D. van Leeuwen

De psalmen spelen een belangrijke rol in het geloofsleven. Daarom is het belangrijk dat kinderen al jong thuis, op school en op de zondagschool de psalmen leren zingen. De berijmde psalmen zijn niet eenvoudig. Het taalgebruik en de beelden die worden gebruikt zijn vaak zodanig verouderd dat een goede toelichting noodzakelijk is. Daarom is de Uitleg van de berijmde psalmen een welkome toelichting. De auteur geeft van iedere psalm een korte samenvatting en licht de moeilijk woorden en uitdrukkingen toe. Ook worden de beelden die de psalmdichters gebruikten uitgelegd en waar nodig met illustraties verduidelijkt. Een handig boekje dat uitstekend geschikt is voor gebruik op school, zondagschool en in het gezin.

ISBN: 978 90 336 0491 1 / Prijs: € 16,90

U kunt dit boek bestellen via

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen