Psalmen beter begrijpen - Niels de Jong

Het boekje 'Psalmen beter begrijpen – en groeien in gebed' is het tweede deel uit de serie 'Bijbel beter begrijpen'. Deze serie bestaat niet alleen uit boeken, maar ook uit een website: http://www.bijbelbeterbegrijpen.nl. De website kan gezien worden als een aanvulling op de boeken, daar zijn onder andere verwerkingsvragen te vinden. De boeken zijn primair bedoeld om in een groep besproken te worden.

De boekjes uit de serie zijn erg aantrekkelijk vormgegeven en bieden veel informatie. Overal in het boek zijn citaten opgenomen (in een apart kader) van bekende (en soms iets minder bekende) auteurs zoals C.S. Lewis en M. Lloyd-Jones.

Het boekje begint met een algemene inleiding op de Psalmen. Zaken als de structuur van het Psalmenboek, de plaats van de Psalmen in het geheel van de Bijbel en de relatie van de Psalmen met het Nieuwe Testament komen aan bod. Ook een lastig thema als 'vijanden in de Psalmen' over de wraakpsalmen wordt behandeld, op een open en eerlijke manier. Over het algemeen biedt de inleiding waardevolle achtergrondinformatie over de Psalmen, met een praktische visie op hun betekenis voor ons vandaag.

Centrale gedachte in dit boekje is dat de Psalmen in de grond gebeden zijn, en daarom voor ons als voorbeeld kunnen dienen als het gaat om ons eigen gebed.

Na de inleiding worden achtereenvolgens de volgende Psalmen behandeld:

  • Psalm 1
  • Psalm 10
  • Psalm 25
  • Psalm 27
  • Psalm 42-43
  • Psalm 51
  • Psalm 80
  • Psalm 115
  • Psalm 121
  • Psalm 146

 

Voor de meeste Psalmen wordt gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), behalve bij de bespreking van Psalm 42 en 43, waar de tekst van het Psalmen voor Nu project wordt gebruikt. Het is jammer dat voor de NBV is gekozen in een boekje dat voor studie bedoeld is.

Over het algemeen bestaat de bespreking van de Psalmen uit een korte inleiding, de tekst van de Psalm, uitleg van de Psalm en gespreksvragen. Tussendoor staan er extra verwerkingsopdrachten en stukjes die een bepaald thema uitdiepen, zoals de vervulling van psalmteksten in het leven van Jezus.

De bespreking van de Psalmen is bijzonder op de huidige tijd gericht. Regelmatig wordt verwezen naar websites, populaire muziek of naar (seculiere) bladen, zoals bij Psalm 25: “Neem een aantal lifestyle bladen mee en verzamel met elkaar in vijf minuten zoveel mogelijk adviezen uit deze bladen. Denk bijvoorbeeld aan de bladen Psychologie, Flow, Kinderen, Happinez of GezondNU”. Niet iedere christen zal deze bladen met regelmaat lezen.

De bespreking van de Psalmen gebeurt met respect voor de Bijbeltekst, maar soms wordt er onnodig veel met de schriftkritiek meegebogen. Een voorbeeld hiervan uit de bespreking van Psalm 27. “Deze psalm staat op naam van David, maar kan moeilijk door hem geschreven zijn, aangezien in vers 4 de tempel wordt genoemd, die pas na Davids dood is gebouwd. Deze psalm is dus 'in de traditie van' David geschreven door een latere dichter.”

Een dergelijke opmerking schept onnodige verwarring en voegt geen zinvolle informatie toe. Bovendien is het maar zeer de vraag of het vermeende probleem wel zo ernstig is. In 1 Samuël 1:9 wordt de tabernakel ook met 'tempel' aangeduid.

Het boekje besluit met een samenvatting van de belangrijkste lessen van de psalmen voor het gebed. Ook deze lessen zijn bijzonder praktisch van aard.

Conclusies

Het boekje 'Psalmen beter begrijpen – en groeien in gebed' laat een beetje een dubbel gevoel achter. Aan de ene kant biedt het veel goede informatie en is het gericht op een positief christelijk leven. Aan de andere kant worden er veel dingen genoemd of aangehaald die vervreemding kunnen oproepen, vooral daar waar het gaat om het gebruik van moderne media en de huidige cultuuruitingen. Niet iedereen voelt zich daar bij thuis.

Bestellen

Psalmen beter begrijpen - en groeien in gebed door Niels de Jong / ca 96 pag. paperback
ISBN 9789023925835 / uitgever: Boekencentrum. Het boek kan worden besteld via


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen