Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 1120

GOD HEEFT ZIJN RECHTVAARDIGHEID EN BARMHARTIGHEID BEWEZEN IN CHRISTUS
Wij geloven dat God, Die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, Zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in dewelke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door Zijn zeer bitter lijden en sterven.

Zo heeft dan God Zijn rechtvaardigheid bewezen tegen Zijn Zoon, als Hij onze zonden op Hem gelegd heeft; en heeft uitgestort Zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende Zijn Zoon in den dood door een zeer volkomen liefde, en Hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door Hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Barmhartigheid van God
• Eeuwig leven - eeuwige zaligheid
• Ongehoorzaamheid aan God
• Rechtvaardigheid van God

Suggestie doorgeven >

Hoop en heiliging

Kom in beweging!

Langs de Via Dolorosa

David - Beth Moore Bijbelstudies

Met God op pad

Vrouwenbijbel

HSV-jongerenbijbel

Peuterbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Gespreksbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen