Psalm 138 : 4

Als ik, omringd door tegenspoed,
Bezwijken moet,
Schenkt Gij mij leven;
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand
Zal redding geven.
De HEER is zo getrouw, als sterk;
Hij zal Zijn werk
Voor mij volen - den,
Verlaat niet wat Uw hand begon,
O Levensbron,
Wil bijstand zenden. 

Heel Psalm 138  Dit vers zingen

Tekst en beeld Psalm 138

Samenzang Psalm 138

Psalm 138 en jij 

Gekoppelde kernwoorden:

• Tegenspoed (van de godvruchtigen)
 

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen