Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 112

DOOR WAT MIDDEL GOD VAN ONS GEKEND WORDT
Wij kennen Hem door twee middelen.

Ten eerste door de schepping, onderhouding, en regering der gehele wereld; overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, als de apostel Paulus zegt,
Rom. 1:20; welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen, en hun alle onschuld te benemen.

Ten tweede geeft Hij Zichzelven ons nog klaarder en volkomener te kennen door Zijn heilig en Goddelijk Woord, te weten, zoveel als ons van node is in dit leven, tot Zijn eer en de zaligheid der Zijnen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Kennis van God
• Onderhouder (God is -)
• Openbaring
• Schepper en Schepping
• Woord van God
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Schatten verzamelen

Bij God leeft ons goed

De Heer is mijn Herder, maar hoe leidt Hij mij?

God gebruikt geweld

Mensenzoon tussen de kandelaren

Gespreksbijbel HSV

Zij lacht Bijbel

Vrouwenbijbel

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen