Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 30

Vr. Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelven, of ergens elders zoeken?
Antw. Neen zij;
maar zij verloochenen met de daad den enigen Zaligmaker Jezus,
ofschoon zij met den mond in Hem roemen;
want van tweeën één:
óf Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn,
óf die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen,
moeten alles in Hem hebben dat tot hun zaligheid van node is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Schijnheilig
• Zaligheid van gelovigen
• Zaligmaker

Suggestie doorgeven >

In mijn gemeente ben ik thuis

Dordt dichtbij

Hemel en hel

Momenten uit het leven van Mozes

Bijbelse professoren

Psalmen Davids (piano)

Beker Met Een Barst

Die Psalmen

Compleet gelukkig

Looft Hem op uw blijde snaren

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep