Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 30

Vr. Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelven, of ergens elders zoeken?
Antw. Neen zij;
maar zij verloochenen met de daad den enigen Zaligmaker Jezus,
ofschoon zij met den mond in Hem roemen;
want van tweeën één:
óf Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn,
óf die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen,
moeten alles in Hem hebben dat tot hun zaligheid van node is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Schijnheilig
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

God, Heidelberg en Oranje

Behouden in de vrijstad

De beleving van het heil

Het onwankelbare verbond

Dagelijkse omgang met God

Opent uwen mond... deel 7 // Thema: psalmen

4 Deutsche Psalmen

Psalmen rond Horeb ( 2cd )

Psalmen Mannenz. Tiel

8e Rijssense mannanzang vanuit de Schildkerk

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep