Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 30

Vr. Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelven, of ergens elders zoeken?
Antw. Neen zij;
maar zij verloochenen met de daad den enigen Zaligmaker Jezus,
ofschoon zij met den mond in Hem roemen;
want van tweeën één:
óf Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn,
óf die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen,
moeten alles in Hem hebben dat tot hun zaligheid van node is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Schijnheilig
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

t Is al voor mij geschied

Bene meritus

Zijn trouwe zorg

Zonder berouw geen vergeving

Troost door genade

Veluwse kinderen zingen psalmen

Zing je mee...// 21 bekende Psalmen om mee te zingen

8e Rijssense mannanzang vanuit de Schildkerk

Geen Woord Teveel Dl. 4

Veluwse kinderen psalmen 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep