Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 30

Vr. Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelven, of ergens elders zoeken?
Antw. Neen zij;
maar zij verloochenen met de daad den enigen Zaligmaker Jezus,
ofschoon zij met den mond in Hem roemen;
want van tweeën één:
óf Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn,
óf die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen,
moeten alles in Hem hebben dat tot hun zaligheid van node is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Schijnheilig
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Zout

De tweede brief aan Timotheus

Gids voor Bijbellezers

Goud uit de Vroege kerk

Burger van twee werelden

Zing je mee...// 21 bekende Psalmen om mee te zingen

Wit/Zonnenberg, Psalmen voor fluit, strijkkwintet e

Echo Reiskoor, Psalmen Zingen In Europa

Veluwse kinderen psalmen 2

Wildeman, Meditaties over psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep