Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 30

Vr. Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelven, of ergens elders zoeken?
Antw. Neen zij;
maar zij verloochenen met de daad den enigen Zaligmaker Jezus,
ofschoon zij met den mond in Hem roemen;
want van tweeën één:
óf Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn,
óf die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen,
moeten alles in Hem hebben dat tot hun zaligheid van node is.

Video uitleg Zondag

Gekoppelde kernwoorden:

• Schijnheilig
• Zaligheid

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 29: Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd?
• Catechismus vraag 30 uitleg

Suggestie doorgeven >

Uitzicht

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Jouw hart, Gods huis - Beth Moore Bijbelstudies

Heel mijn hart

Bijbels bidden voor je kinderen

Notitiebijbel

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

HSV Bijbel in een jaar

Peuterbijbel

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen