Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 30

Vr. Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelven, of ergens elders zoeken?
Antw. Neen zij;
maar zij verloochenen met de daad den enigen Zaligmaker Jezus,
ofschoon zij met den mond in Hem roemen;
want van tweeën één:
óf Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn,
óf die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen,
moeten alles in Hem hebben dat tot hun zaligheid van node is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Schijnheilig
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Spurgeons depressies

Erasmus Sarcerius' Pastorale 1559

Als een kind

Een dag van rust

Gegronde troost

Samenzang, Met psalmen prijzen

Psalmen

Psalmen Van David

Psalmen - 2E Druk

Psalmen gezongen cd

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep