Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 30

Vr. Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelven, of ergens elders zoeken?
Antw. Neen zij;
maar zij verloochenen met de daad den enigen Zaligmaker Jezus,
ofschoon zij met den mond in Hem roemen;
want van tweeën één:
óf Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn,
óf die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen,
moeten alles in Hem hebben dat tot hun zaligheid van node is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Schijnheilig
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Word vervuld

De bekering

Simson, de eenzame strijder

Reisgids voor pelgrims;- Alleen als E-book leverbaar

Hoe de rups eindelijk zijn doel bereikte

Vierde Boek Der Psalmen Davids

Mendelssohn; Psalmen Und Motetten

Als een hert gejaagd, o Heere

Psalmen Unplugged

Heilig boven alles, deel 8

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep