Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 28

Vr. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt?
Antw. Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onzen getrouwen God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Geduld
• Onderhouder (God is -)
• Schepper en Schepping
• Tegenspoed (van de godvruchtigen)
• Vertrouwen op God
• Voorspoed (van de godvruchtigen)
• Voorzienigheid

Suggestie doorgeven >

Uit liefde tot Zijn kudde

Jesaja

Gods openbaring

Blijven bidden voor je kind

Reformatie vandaag

Psalmen en Geestelijke liederen

Geliefde Psalmen

Echo Reiskoor, Psalmen Zingen In Europa

Psalmen: Dixit Dominus/Laudate Puer

Psalmen Unplugged

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep