Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Video uitleg Zondag

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping

Suggestie doorgeven >

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

101 bemoedigingen voor moeders

Bas, ga je mee? Handleiding

Mijn beeld van God

Bas, waar ga je heen?

Zij Lacht pocketbijbel

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel voor jou

HSV-jongerenbijbel

Bijbel (HSV) blauw

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen