Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping

Suggestie doorgeven >

Bij God leeft ons goed

Stilte in mijn hart

Mensenzoon tussen de kandelaren

Daarom ga ik naar de kerk

Vrouw vandaag

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep