Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 27

Vr. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
door welke Hij hemel en aarde,
mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt,
en alzo regeert,
dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren,
spijze en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede, en alle dingen,
niet bijgeval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Video uitleg Zondag

Gekoppelde kernwoorden:

• Voorzienigheid
• Zorg van God voor mens en dier
• Zorg van God voor Zijn kinderen

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 28 uitleg: Gods voorzienigheid

Suggestie doorgeven >

De Mensenzoon, Die dient

Kort maar krachtig

Onderweg met Bonhoeffer

Van slavendienst naar eredienst

Pelgrimeren met God

Notitiebijbel

HSV Bijbel in een jaar

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

HSV Jongensbijbel

Vrouwenbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen