Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 27

Vr. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
door welke Hij hemel en aarde,
mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt,
en alzo regeert,
dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren,
spijze en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede, en alle dingen,
niet bijgeval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Voorzienigheid
• Zorg van God voor mens en dier
• Zorg van God voor Zijn kinderen

Suggestie doorgeven >

Nodig te weten

Al treft u 't felst verdriet

De rijkdom van de kinderdoop

Speciaal voor mama

Dordt dichtbij

Wildeman/Belzen, 4 handen-psalmen en gezangen

Psalmen

Schutz: Psalmen Davids - Complete Recording Vol.8

Egbert Juffer zingt Psalmen

Geliefde Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep