Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 27

Vr. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
door welke Hij hemel en aarde,
mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt,
en alzo regeert,
dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren,
spijze en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede, en alle dingen,
niet bijgeval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Voorzienigheid
• Zorg van God voor mens en dier
• Zorg van God voor Zijn kinderen

Suggestie doorgeven >

Dragende Zijn kruis

Dagelijkse omgang met God

Het onwankelbare verbond

Wendt u naar Mij toe

Speciaal voor mama

Zingen psalmen

Fire Salmer Op.74/ Drei Psalmen Op.78

Juweeltjes // Psalmen

zingen psalmen rondom Kerst

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep