Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 27

Vr. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
door welke Hij hemel en aarde,
mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt,
en alzo regeert,
dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren,
spijze en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede, en alle dingen,
niet bijgeval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Voorzienigheid
• Zorg van God voor mens en dier
• Zorg van God voor Zijn kinderen

Suggestie doorgeven >

Het zal je kind maar zijn

Banier Dagboekkalender 2021

Gezonden

Hemel en hel

Een samenkomst om naar te verlangen

Derde Boek Der Psalmen Davids

Prijst de Naam van uwen God

Veluwse kinderen zingen psalmen

Juweeltjes // Psalmen

Elias/Paulus/Psalmen/ Lobgesang

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep