Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 27

Vr. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
door welke Hij hemel en aarde,
mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt,
en alzo regeert,
dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren,
spijze en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede, en alle dingen,
niet bijgeval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Voorzienigheid
• Zorg van God voor mens en dier
• Zorg van God voor Zijn kinderen

Suggestie doorgeven >

Mijn raad zal bestaan

Daar horen jullie ook bij

Het beste Kompas

Uw God is mijn God

Het boek Esther

Psalmen

Psalmen van David voor kerk & huis deel 1

Derde Boek Der Psalmen Davids

Geen Woord Teveel Dl. 4

Zulks zingt dat volk (deel 4)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep