Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 7

Vr. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?
Antw. Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs,
waar onze natuur alzo is verdorven geworden,
dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.

Video uitleg Zondag

Gekoppelde kernwoorden:

• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 6 uitleg: Heeft dan God de mens alzo boos en verkeerd geschapen?

Suggestie doorgeven >

Zegen hen

Vier het samen

Uitzicht

Kijk eens naar de bloemen

Op zoek naar vreugde in het ambt

Huwelijksbijbel HSV

Meidenbijbel

De Levensbron

Huisbijbel HSV

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen