Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 7

Vr. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?
Antw. Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs,
waar onze natuur alzo is verdorven geworden,
dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.

Video uitleg Zondag

Gekoppelde kernwoorden:

• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Suggestie doorgeven >

De rode draad van Gods liefde

Uw dienaar luistert

Kort maar krachtig

Samen luisteren in de stilte

Hoop en heiliging

HSV Studiebijbel

De Levensbron

Bijbel voor jullie

Zij lacht Bijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen