Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 7

Vr. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?
Antw. Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs,
waar onze natuur alzo is verdorven geworden,
dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.

Video uitleg Zondag

Gekoppelde kernwoorden:

• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 6 uitleg: Heeft dan God de mens alzo boos en verkeerd geschapen?

Suggestie doorgeven >

101 bemoedigingen voor moeders

Waarom trouwen?

Stil, mijn ziel

Raak me

Verwondering - troost na sekueel geweld

HSV Jongensbijbel

HSV Studiebijbel

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Zij lacht Bijbel

Gespreksbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen