Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 1

Vr. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?
Antw. Dat ik met lichaam en ziel,
beide in het leven en sterven,
niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben,
Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald
en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft,
en alzo bewaart,
dat zonder den wil mijns hemelsen Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan,
ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet;
waarom Hij mij ook door Zijn Heiligen Geest van het eeuwige leven verzekert,
en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Getuigen - eigendom van God
• Heiligmaking
• Vergeving - dank
• Voorzienigheid
• Zaligheid
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Kersten in kleur

Redelijke Godsdienst, deel 1b

Woorden van wijsheid voor gemeenteleden

Halleluja of lof des Heeren over het genadeverbond

Uw God is mijn God

Vierde Boek Der Psalmen Davids

Schutz: Psalmen Davids / Summerly, Cummings, Oxford Camerata

Ik Zal Psalmen Zingen Tot Zijn Eer

Geen Woord Teveel Dl. 4

Hendrik Jan van der Heiden

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep