Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 1

Vr. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?
Antw. Dat ik met lichaam en ziel,
beide in het leven en sterven,
niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben,
Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald
en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft,
en alzo bewaart,
dat zonder den wil mijns hemelsen Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan,
ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet;
waarom Hij mij ook door Zijn Heiligen Geest van het eeuwige leven verzekert,
en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Getuigen - eigendom van God
• Heiligmaking
• Vergeving - dank
• Voorzienigheid
• Zaligmaker
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

De verdediging van het gereformeerde kerkmodel

Liefgehad

Eenzaam om het evangelie

God, Heidelberg en Oranje

Zonder berouw geen vergeving

Gaude Plaude; Psalmen Und Motetten

Mess Op.54 - Psalmen Op.85

Psalmen voor jonge kinderen 1 CD

Hendrik Jan van der Heiden

Heft Gode blijde psalmen aan

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep