Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 1

Vr. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?
Antw. Dat ik met lichaam en ziel,
beide in het leven en sterven,
niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben,
Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald
en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft,
en alzo bewaart,
dat zonder den wil mijns hemelsen Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan,
ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet;
waarom Hij mij ook door Zijn Heiligen Geest van het eeuwige leven verzekert,
en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Getuigen - eigendom van God
• Heiligmaking
• Vergeving - dank
• Voorzienigheid
• Zaligheid
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Als Gods kinderen lijden

Josia

Uit den schat des Woords - 67 jaargang

Mijn raad zal bestaan

De Bank des geloofs

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

Heft Gode blijde psalmen aan

Psalmen - Henriette Barten (dwarsfluit) en Gerrald Brokhorst (orgel)

Voor kerktijd... Deel 3 Pieter Heykoop speelt niet-ritmische psalmen

Psalmen In Opwekking

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep