Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 31

Vr. Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd?
Antw. Omdat Hij van God den Vader verordineerd is,
en met den Heiligen Geest gezalfd,
tot onzen hoogsten Profeet en Leraar,
Die ons den verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft;
en tot onzen enigen Hogepriester,
Die ons met de enige offerande Zijns lichaams verlost heeft,
en voor ons met Zijn voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader;
en tot onzen eeuwigen Koning,
Die ons met Zijn Woord en Geest regeert,
en ons
bij de verworven verlossing
beschut en behoudt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Christus (is Gezalfde)
• Christus (is Koning)
• Christus (is Priester)
• Evangelie
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Heilige Geest - gebed
• Verlossing van zonde
• Welbehagen
• Woord van God

Suggestie doorgeven >

Geloof je Hem? (3)

Voor vrijheid van godsdienst en geweten

Het onwankelbare verbond

Op leven en dood

Pastorale adviezen deel 3

Psalmen Davids - Berijming 1773

Niet-ritmische psalmen, Uw groten naam ter eer!

Stoltzer: Die Deutschen Psalmen / Instrumentalensemble Weber

Psalmen - Henriette Barten (dwarsfluit) en Gerrald Brokhorst (orgel)

Hendrik Jan van der Heiden

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep