Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 31

Vr. Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd?
Antw. Omdat Hij van God den Vader verordineerd is,
en met den Heiligen Geest gezalfd,
tot onzen hoogsten Profeet en Leraar,
Die ons den verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft;
en tot onzen enigen Hogepriester,
Die ons met de enige offerande Zijns lichaams verlost heeft,
en voor ons met Zijn voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader;
en tot onzen eeuwigen Koning,
Die ons met Zijn Woord en Geest regeert,
en ons
bij de verworven verlossing
beschut en behoudt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Christus (is Gezalfde)
• Christus (is Koning)
• Christus (is Priester)
• Evangelie
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Heilige Geest - gebed
• Verlossing van zonde
• Welbehagen
• Woord van God

Suggestie doorgeven >

Jesaja

Uw naam ter eer

Bij welk team hoor jij?

Zijn trouwe zorg

Speciaal voor mama

Opent uwen mond... deel 7 // Thema: psalmen

Niet-ritmische psalmen, Uw groten naam ter eer!

Zingen daar ik Hem verwacht deel 2

Zeeuwse kinderen zingen psalmen (Thema: vier jaargetijden)

Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep