Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 31

Vr. Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd?
Antw. Omdat Hij van God den Vader verordineerd is,
en met den Heiligen Geest gezalfd,
tot onzen hoogsten Profeet en Leraar,
Die ons den verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft;
en tot onzen enigen Hogepriester,
Die ons met de enige offerande Zijns lichaams verlost heeft,
en voor ons met Zijn voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader;
en tot onzen eeuwigen Koning,
Die ons met Zijn Woord en Geest regeert,
en ons
bij de verworven verlossing
beschut en behoudt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Christus (is Gezalfde)
• Christus (is Koning)
• Christus (is Priester)
• Evangelie
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Heilige Geest - gebed
• Verlossing van zonde
• Welbehagen
• Woord van God

Suggestie doorgeven >

De pelgrimsstaf is in mijn hand - John Bunyan (1628 - 1688)

Levenskracht

Werken in de wijngaard

De tien geboden voor vandaag; Alleen als E-book leverbaar

Susie

Gouden HJK-Momenten

Met psalmen prijzen / Kinderen van de Calvijnschool Leerdam

Psalmen van David voor kerk & huis deel 1

Samenzang, Met psalmen prijzen

Eerste Boek Der Psalmen Davids

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep