Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 21

Vr. Wat is een waar geloof?
Antw. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis,
waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft,
maar ook een vast vertrouwen,
hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt,
dat niet alleen anderen,
maar ook mij vergeving der zonden,
eeuwige gerechtigheid en zaligheid
van God geschonken is,
uit louter genade,
alleen om der verdienste van Christus wil.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Evangelie
• Geloof in Christus
• Gerechtigheid - van God
• Heilige Geest - gebed
• Vergeving - dank
• Vertrouwen op God
• Zaligheid van gelovigen
• Zaligmaker
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Hoe de rups eindelijk zijn doel bereikte

Jesaja

Blijven bidden voor je kind

Bevrijd uit list en geweld

Woorden van wijsheid voor doopouders

Wildeman, Meditaties over psalmen

Rust (Psalmen)

Psalmen voor kerk & huis deel 2

Psalmen: Instrumentaal

Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep