Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 21

Vr. Wat is een waar geloof?
Antw. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis,
waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft,
maar ook een vast vertrouwen,
hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt,
dat niet alleen anderen,
maar ook mij vergeving der zonden,
eeuwige gerechtigheid en zaligheid
van God geschonken is,
uit louter genade,
alleen om der verdienste van Christus wil.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Evangelie
• Geloof in Christus
• Gerechtigheid - van God
• Heilige Geest - gebed
• Vergeving - dank
• Vertrouwen op God
• Zaligheid
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Een huis voor de Heere

Volg gij mij

Levenskracht

Bij welk team hoor jij?

Eerlijk antwoord

Psalmen en Geestelijke liederen

Wildeman, Sela (meditatieve psalmen)

Psalmen zingen in de dom

Stoltzer: Die Deutschen Psalmen / Instrumentalensemble Weber

Geliefde Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep