Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 21

Vr. Wat is een waar geloof?
Antw. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis,
waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft,
maar ook een vast vertrouwen,
hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt,
dat niet alleen anderen,
maar ook mij vergeving der zonden,
eeuwige gerechtigheid en zaligheid
van God geschonken is,
uit louter genade,
alleen om der verdienste van Christus wil.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Evangelie
• Geloof in Christus
• Gerechtigheid - van God
• Heilige Geest - gebed
• Vergeving - dank
• Vertrouwen op God
• Zaligheid
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

De zeven gemeenten (4)

Susie

Woorden van wijsheid voor doopouders

Gewogen woorden

Vasthoudende liefde

Veluwe zingt psalmen

8e Rijssense mannenzang vanuit de Schildkerk

Die Psalmen

4 Deutsche Psalmen

Fire Salmer Op.74/ Drei Psalmen Op.78

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep