Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 21

Vr. Wat is een waar geloof?
Antw. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis,
waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft,
maar ook een vast vertrouwen,
hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt,
dat niet alleen anderen,
maar ook mij vergeving der zonden,
eeuwige gerechtigheid en zaligheid
van God geschonken is,
uit louter genade,
alleen om der verdienste van Christus wil.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Evangelie
• Geloof in Christus
• Gerechtigheid - van God
• Heilige Geest - gebed
• Vergeving - dank
• Vertrouwen op God
• Zaligheid
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Gods openbaring

Woorden van wijsheid voor dienen en delen in de zorg

De belijdenisgeschriften

Hemel en hel

Onder de aandacht

Eerste Boek Der Psalmen Davids

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Waar is antwoord?

Ik Zal Psalmen Zingen Tot Zijn Eer

Psalmen rond Horeb ( 2cd )

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep