Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 21

Vr. Wat is een waar geloof?
Antw. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis,
waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft,
maar ook een vast vertrouwen,
hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt,
dat niet alleen anderen,
maar ook mij vergeving der zonden,
eeuwige gerechtigheid en zaligheid
van God geschonken is,
uit louter genade,
alleen om der verdienste van Christus wil.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Evangelie
• Geloof in Christus
• Gerechtigheid - van God
• Heilige Geest - gebed
• Vergeving - dank
• Vertrouwen op God
• Zaligheid
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Burger van twee werelden

Zonder geld en zonder prijs

Zonder berouw geen vergeving

Volg gij mij

Hoe de rups eindelijk zijn doel bereikte

Psalmen

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Zing je mee...// 21 bekende Psalmen om mee te zingen

Mess Op.54 - Psalmen Op.85

Psalmen voor jonge kinderen 1 CD

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep