Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 19

Vr. Waaruit weet gij dat?
Antw. Uit het heilig Evangelie,
hetwelk God Zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard,
en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen,
en door de offeranden en andere ceremoniŽn der Wet laten voorbeelden,
en ten laatste door Zijn eniggeboren Zoon vervuld.

Video uitleg Zondag

Gekoppelde kernwoorden:

• Evangelie
• Offer
• Predikant - prediking
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Schatten verzamelen

Een eeuwig verbond

Uw dienaar luistert

Komen tot Jezus Christus

Overschrijfbijbel Evangeli√ęn

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Verwijsbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen