Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 19

Vr. Waaruit weet gij dat?
Antw. Uit het heilig Evangelie,
hetwelk God Zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard,
en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen,
en door de offeranden en andere ceremoniŽn der Wet laten voorbeelden,
en ten laatste door Zijn eniggeboren Zoon vervuld.

Gekoppelde kernwoorden:

• Evangelie
• Offer
• Predikant
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Stilte in mijn hart

God gebruikt geweld

Bij God leeft ons goed

Komen tot Jezus Christus

Hoop en heiliging

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep