Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 19

Vr. Waaruit weet gij dat?
Antw. Uit het heilig Evangelie,
hetwelk God Zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard,
en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen,
en door de offeranden en andere ceremoniŽn der Wet laten voorbeelden,
en ten laatste door Zijn eniggeboren Zoon vervuld.

Video uitleg Zondag

Gekoppelde kernwoorden:

• Evangelie
• Offer
• Predikant - prediking
• Zaligheid

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 16 uitleg: Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn?
• Catechismus vraag 17 uitleg: Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn?
• Catechismus vraag 18 uitleg: Maar wie is deze Middelaar?
• Catechismus vraag 19 uitleg: Waaruit weet gij dat Christus de Middelaar is?

Suggestie doorgeven >

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Koning, bidder, bouwer

Aan Zijn voeten

Heel mijn hart

Van slavendienst naar eredienst

Notitiebijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Huisbijbel HSV - vivella

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen