Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 34

Vr. Waarom noemt gij Hem onzen Heere ?
Antw. Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden,
niet met goud of met zilver,
maar met Zijn dierbaar bloed gekocht,
en van alle heerschappij des duivels verlost heeft,
en ons alzo Zich tot een eigendom gemaakt.

Video uitleg Zondag

Gekoppelde kernwoorden:

• Heere (God is de - der heren)
• Verlossing - danklied

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 33 uitleg: Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?

Suggestie doorgeven >

Waarom trouwen?

Vertrouwelijk

Kom en zie

Thuis in het Woord

Uitzicht

Huisbijbel HSV

HSV Studiebijbel

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Kinderbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen