Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 37

Vr. Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden?
Antw. Dat Hij aan lichaam en ziel,
den gansen tijd Zijns levens op de aarde,
maar inzonderheid aan het einde Zijns levens,
den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft,
opdat Hij met Zijn lijden,
als met het enige zoenoffer,
ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste,
en ons Gods genade,
gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Toorn van God
• Vergeving - dank
• Verlossing - danklied

Suggestie doorgeven >

De godvruchtige avondmaalganger

Wat is uw enige troost?

Hemel en hel

Troost door genade

Al treft u 't felst verdriet

Zing je mee...// 21 bekende Psalmen om mee te zingen

Zingen daar ik Hem verwacht deel 2

Heft Gode blijde psalmen aan

Elias/Paulus/Psalmen/ Lobgesang

Met psalmen prijzen -2-

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep