Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 37

Vr. Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden?
Antw. Dat Hij aan lichaam en ziel,
den gansen tijd Zijns levens op de aarde,
maar inzonderheid aan het einde Zijns levens,
den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft,
opdat Hij met Zijn lijden,
als met het enige zoenoffer,
ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste,
en ons Gods genade,
gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Toorn van God
• Vergeving - dank
• Verlossing - danklied

Suggestie doorgeven >

Beloften Van Troost; E-book

Nodig te weten

Dienen

Liefgehad

Blijven bidden voor je kind

Psalmen voor kerk & huis deel 2

Samenzang uit Zwitserland, Prijst Hem in uw psalmen

Geneefse Psalmen deel II

Mehrchorige Psalmen

Samanzang: 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep