Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 37

Vr. Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden?
Antw. Dat Hij aan lichaam en ziel,
den gansen tijd Zijns levens op de aarde,
maar inzonderheid aan het einde Zijns levens,
den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft,
opdat Hij met Zijn lijden,
als met het enige zoenoffer,
ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste,
en ons Gods genade,
gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Toorn van God
• Vergeving - dank
• Verlossing - danklied

Suggestie doorgeven >

Wees bereid

Eenzijdige verbondsliefde

De Heilige Doop

De orde des heils

De belijdenisgeschriften

Zingen daar ik Hem verwacht deel 2

Rust (Psalmen)

Kinderen zingen psalmen 2

Beker Met Een Barst

Schutz; Psalmen Davids 1619

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep