Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 37

Vr. Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden?
Antw. Dat Hij aan lichaam en ziel,
den gansen tijd Zijns levens op de aarde,
maar inzonderheid aan het einde Zijns levens,
den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft,
opdat Hij met Zijn lijden,
als met het enige zoenoffer,
ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste,
en ons Gods genade,
gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Toorn van God
• Vergeving - dank
• Verlossing - danklied

Suggestie doorgeven >

Voor Anker

Volg gij mij

Jonathan

De beleving van het heil

Zonder geld en zonder prijs

Psalmen: Dixit Dominus/Laudate Puer

Psalmen Mannenzang vanuit Rijssen

Vierde Boek Der Psalmen Davids

Psalmen

Psalmen gezongen cd

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep