Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 37

Vr. Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden?
Antw. Dat Hij aan lichaam en ziel,
den gansen tijd Zijns levens op de aarde,
maar inzonderheid aan het einde Zijns levens,
den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft,
opdat Hij met Zijn lijden,
als met het enige zoenoffer,
ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste,
en ons Gods genade,
gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Toorn van God
• Vergeving - dank
• Verlossing - danklied

Suggestie doorgeven >

Drie?rlei catechismus

Levenskracht

Volk in verwarring

Wat zal er van dit kind worden?

De Bank des geloofs

Fire Salmer Op.74/ Drei Psalmen Op.78

Psalmen: Instrumentaal

Mannenzang // Psalmen op hele noten

Geliefde Psalmen

Zeeuwse kinderen zingen psalmen (Thema: vier jaargetijden)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep