Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 10

Vr. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten?
Antw. Neen Hij, geenszins;
maar Hij vertoornt Zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden,
en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen;
gelijk Hij gesproken heeft:
Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet,
om dat te doen.

Video uitleg Zondag

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• Ongehoorzaamheid aan God
• Straf over zonde
• Toorn van God
• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 10 uitleg: Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten?

Suggestie doorgeven >

Op zoek naar vreugde in het ambt

O hoofd vol bloed en wonden

Schatten verzamelen

De Heer is mijn Herder, maar hoe leidt Hij mij?

Verwondering - troost na sekueel geweld

Peuterbijbel

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

HSV-jongerenbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Verwijsbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen