Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 10

Vr. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten?
Antw. Neen Hij, geenszins;
maar Hij vertoornt Zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden,
en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen;
gelijk Hij gesproken heeft:
Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet,
om dat te doen.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• Ongehoorzaamheid aan God
• Schuldbelijdenis en zonde
• Straf over zonde
• Toorn van God

Suggestie doorgeven >

Komen tot Jezus Christus

Op zoek naar vreugde in het ambt

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Bij God leeft ons goed

Op naar vast en zeker

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep