Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 10

Vr. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten?
Antw. Neen Hij, geenszins;
maar Hij vertoornt Zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden,
en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen;
gelijk Hij gesproken heeft:
Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet,
om dat te doen.

Video uitleg Zondag

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• Ongehoorzaamheid aan God
• Straf over zonde
• Toorn van God
• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Suggestie doorgeven >

Advent met Augustinus

Bas, ga je mee? Handleiding

Een geweldige koning

Van slavendienst naar eredienst

Mijn beeld van God

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

HSV Bijbel in een jaar

Bijbel (HSV) blauw

Bijbel met Psalmen hardcover - HSV + koker

Bijbel (HSV) - foam paars

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen