Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 35

Vr. Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria ?
Antw. Dat de eeuwige Zone Gods,
Die waarachtig en eeuwig God is en blijft,
ware menselijke natuur,
uit het vlees en bloed der maagd Maria,
door de werking des Heiligen Geestes,
aangenomen heeft,
opdat Hij ook het ware Zaad Davids zij,
Zijn broederen in alles gelijk,
uitgenomen de zonde.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is eeuwig
• God is waarachtig

Suggestie doorgeven >

Op zoek naar vreugde in het ambt

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Vrouw vandaag

Daarom ga ik naar de kerk

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep