Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 35

Vr. Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria ?
Antw. Dat de eeuwige Zone Gods,
Die waarachtig en eeuwig God is en blijft,
ware menselijke natuur,
uit het vlees en bloed der maagd Maria,
door de werking des Heiligen Geestes,
aangenomen heeft,
opdat Hij ook het ware Zaad Davids zij,
Zijn broederen in alles gelijk,
uitgenomen de zonde.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is eeuwig
• God is waarachtig

Suggestie doorgeven >

De orde des heils

De beleving van het heil

Eenzijdige verbondsliefde

Momenten uit het leven van Mozes

Horen en doen

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Een Lied op de sabbatdag

Psalmen Davids

Zulks zingt dat volk (deel 6)

Mehrchorige Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep