Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 1111

DAT DE HEILIGE GEEST WAARACHTIG EN EEUWIG GOD IS
Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van den Vader en den Zoon uitgaat; niet zijnde gemaakt, noch geschapen, noch ook geboren, maar alleen van Beiden uitgaande; Welke in orde is de derde Persoon der Drievuldigheid, van één zelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met den Vader en den Zoon; zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de Heilige Schriften leren.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is eeuwig
• God is waarachtig
• Heilige Geest - gebed

Suggestie doorgeven >

Stilte in mijn hart

God gebruikt geweld

Welkom in de strijd

Kijken en luisteren naar Jezus

Rust en regelmaat bij God

Gespreksbijbel HSV

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Zij lacht Bijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen