Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 2

Vr. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten,
opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt?

Antw. Drie stukken.
Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn.
Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde.
En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.

Video uitleg Zondag

Gekoppelde kernwoorden:

• Blijdschap in God
• Dankbaarheid
• Vrede
• Zaligheid
• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Suggestie doorgeven >

God gebruikt geweld

Kruimkens van `s Heeren tafel - dagboek

Erewoord!

Verwondering - troost na sekueel geweld

Uw dienaar luistert

Bijbel voor jou

Verwijsbijbel

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Bijbel (HSV) blauw

Bijbel HSV - hardcover antraciet

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen