Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 2

Vr. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten,
opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt?

Antw. Drie stukken.
Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn.
Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde.
En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.

Video uitleg Zondag

Gekoppelde kernwoorden:

• Blijdschap in God
• Dankbaarheid
• Vrede
• Zaligheid
• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 1 uitleg: Wat is uw enige troost?
• Catechismus vraag 2 uitleg: drie stukken tot een zalig leven en sterven.

Suggestie doorgeven >

Bidden met de Psalmen

Bloeien, snoeien en groeien

O hoofd vol bloed en wonden

Een gevoelige snaar

De rode draad van Gods liefde

Kinderbijbel HSV

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Verwijsbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Zij lacht Bijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen