Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 1117

VAN DE WEDEROPRICHTING DES GEVALLEN MENSEN
Wij geloven dat onze goede God, door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in den lichamelijken en geestelijken dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, Zichzelven begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor Hem vlood, en heeft hem getroost, belovende hem Zijn Zoon te geven, Die worden zou uit een vrouw, om den kop der slang te vermorzelen, en hem gelukzalig te maken.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Evangelie
• Troost van God

Suggestie doorgeven >

Onderweg met Bonhoeffer

Hoop en heiliging

Mijn geteidengebed

Voor hart en huis - dagboek

Rust en regelmaat bij God

Bijbel met Psalmen luxe leer - HSV

Bijbel (HSV) blauw

Peuterbijbel

HSV-jongerenbijbel

Huwelijksbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen