Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 1117

VAN DE WEDEROPRICHTING DES GEVALLEN MENSEN
Wij geloven dat onze goede God, door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in den lichamelijken en geestelijken dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, Zichzelven begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor Hem vlood, en heeft hem getroost, belovende hem Zijn Zoon te geven, Die worden zou uit een vrouw, om den kop der slang te vermorzelen, en hem gelukzalig te maken.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Evangelie
• Troost van God

Suggestie doorgeven >

De waarheid maakt vrij

Op naar vast en zeker

Op zoek naar vreugde in het ambt

Verwondering - troost na sekueel geweld

Bij God leeft ons goed

Peuterbijbel

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Huisbijbel HSV

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen