Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 1133

VAN DE SACRAMENTEN
Wij geloven dat onze goede God, acht hebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten, om aan ons Zijn beloften te verzegelen, en om panden te zijn der goedwilligheid en genade Gods te onswaarts, en ook om ons geloof te voeden en te onderhouden; dewelke Hij gevoegd heeft bij het woord des Evangelies, om te beter aan onze uiterlijke zinnen voor te stellen, zowel hetgeen Hij ons te verstaan geeft door Zijn Woord, als hetgeen Hij inwendig doet in onze harten, bondig en vast makende in ons de zaligheid, die Hij ons mededeelt.

Want het zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendige en onzienlijke zaak, door middel waarvan God in ons werkt door de kracht des Heiligen Geestes.

Zo zijn dan de tekenen niet ijdel, noch ledig, om ons te bedriegen; want Jezus Christus is hun waarheid, zonder Wien zij niet met al zijn zouden.

Voorts zijn wij tevreden met het getal der sacramenten, die Christus, onze Meester, ons heeft verordend, welke niet meer dan twee zijn; te weten het sacrament des Doops, en des Heiligen Avondmaals van Jezus Christus.

Gekoppelde kernwoorden:

• Sacramenten
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Samen luisteren in de stilte

Komen tot Jezus Christus

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

O hoofd vol bloed en wonden

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel (HSV) blauw

Zij Lacht Pocketbijbel

Kinderbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen