Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 115

WAARVAN DE HEILIGE SCHRIFT HAAR AANZIEN EN AUTORITEIT HEEFT
Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en canoniek, om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is; en dat niet zozeer omdat ze de Kerk aanneemt en voor zodanige houdt; maar inzonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn; en dewijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelven hebben: aangezien de blinden zelven tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Woord van God
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Erewoord!

Advent met Augustinus

Ik ben Bas, handleiding

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Kom in beweging!

HSV Studiebijbel

HSV-jongerenbijbel

HSV Bijbel in een jaar

Mannenbijbel

Huwelijksbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen