Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 70

Vr. Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn?
Antw. Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben
om des bloeds van Christus wil,
hetwelk Hij in Zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft;
daarna ook,
door den Heiligen Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn,
opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven,
en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen.

Video uitleg Zondag 26

Gekoppelde kernwoorden:

• Genade - dank
• Genoegdoening
• Heiligmaking
• Vergeving - dank
• Vernieuwing
• Wedergeboorte

Suggestie doorgeven >

Verwondering - troost na sekueel geweld

Kort maar krachtig

Mijn leven is voor U

Bidden met de Psalmen

Komen tot Jezus Christus

Vrouwenbijbel

Huwelijksbijbel HSV

Gespreksbijbel HSV

HSV Bijbel in een jaar

Zij Lacht pocketbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen