Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 70

Vr. Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn?
Antw. Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben
om des bloeds van Christus wil,
hetwelk Hij in Zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft;
daarna ook,
door den Heiligen Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn,
opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven,
en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen.

Video uitleg Zondag 26

Gekoppelde kernwoorden:

• Genade - dank
• Genoegdoening
• Heiligmaking
• Vergeving - dank
• Vernieuwing
• Wedergeboorte

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 69 uitleg: over de Heilige Doop
• Catechismus vraag 70 uitleg: Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn?
• Catechismus vraag 71 uitleg: over de Heilige Doop

Suggestie doorgeven >

Tijn blust het vuur

101 bemoedigingen voor moeders

O hoofd vol bloed en wonden

Erewoord!

Een wereld op zichzelf

Overschrijfbijbel Evangeliƫn

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

Bijbel voor jullie

Bijbel HSV - hardcover antraciet

Zij lacht Bijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen