Heidelbergse Catechismus Zondag 16

Vraag en antwoord 44

Vr. Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle ?
Antw. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij
en mij ganselijk vertrooste,
dat mijn Heere Jezus Christus door Zijn onuitsprekelijke benauwdheid,
smarten, verschrikking en helse kwelling,
in welke Hij in Zijn ganse lijden,
maar inzonderheid aan het kruis,
gezonken was,
mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.

Video uitleg Zondag 16

Gekoppelde kernwoorden:

• Geduld
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Troost van God
• Verlossing - danklied
• Vernieuwing

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 40 uitleg: Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen?
• Catechismus vraag 42 uitleg: Waarom moeten wij sterven, als Christus al voor ons gestorven is?
• Catechismus vraag 43 uitleg: Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan het kruis?

Suggestie doorgeven >

Erewoord!

Een nieuwe geboorte

Vruchtdragen voor Hem

Nooit alleen

De rode draad door de Christelijke feesten

Overschrijfbijbel Evangeliƫn

Verwijsbijbel

Meidenbijbel

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Journalbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen