Heidelbergse Catechismus Zondag 16

Vraag en antwoord 44

Vr. Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle ?
Antw. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij
en mij ganselijk vertrooste,
dat mijn Heere Jezus Christus door Zijn onuitsprekelijke benauwdheid,
smarten, verschrikking en helse kwelling,
in welke Hij in Zijn ganse lijden,
maar inzonderheid aan het kruis,
gezonken was,
mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.

Video uitleg Zondag 16

Gekoppelde kernwoorden:

• Geduld
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Troost van God
• Verlossing - danklied
• Vernieuwing

Suggestie doorgeven >

Bas, ga je mee? Handleiding

Uw dienaar luistert

Verwondering - troost na sekueel geweld

Op naar vast en zeker

Bas, waar ga je heen? Handleiding

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Bijbel (HSV) - foam paars

Kinderbijbel HSV

HSV Bijbel in een jaar

Bijbel - Herziene Statenvertaling - Vivella

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen