Heidelbergse Catechismus Zondag 33

Vraag en antwoord 88

Vr. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen?
Antw. In twee stukken:
in de afsterving des ouden,
en in de opstanding des nieuwen mensen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Vernieuwing
• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Suggestie doorgeven >

Een gevoelige snaar

Mijn leven is voor U

Vruchtdragen voor Hem

Mijn beeld van God

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

HSV Studiebijbel

Gespreksbijbel HSV

Verwijsbijbel

Peuterbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen