Uitleg Heidelbergse Catechismus

Zondag 35

De jongelui dansen en springen bij het standbeeld van de zanger. Uit hun auto klinkt het gebonk van muziek. In deze video wordt zondag 35 van de Heidelbergse Catechismus uitgelegd voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Over beelden dienen en afgoderij.

Tekst Zondag 35

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen