Uitleg Heidelbergse Catechismus

Zondag 18

Het vliegtuig stijgt op. De minister-president gaat naar Amerika voor een belangrijke vergadering. Dit voorbeeld helpt in deze video om zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus uit te leggen voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

Tekst Zondag 18

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen