Uitleg Heidelbergse Catechismus

Zondag 1

Jesse is met zijn fietsje gevallen. Huilend rent hij naar zijn moeder. Zij neemt hem op schoot en troost hem. Bij de Heere is ook troost. In leven en sterven. Dit wordt uitgelegd in deze video over zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus.

Tekst Zondag 1

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen