Uitleg Heidelbergse Catechismus

Zondag 30

Als je ergens lid van bent moet je elk jaar betalen. In het koninkrijk van God is dat anders. Voor de kinderen van de Heere ís betaald. Door de Heere Jezus. En dat is genoeg! In deze video wordt zondag 30 van de Heidelbergse Catechismus uitgelegd voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

Tekst Zondag 30

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen