Uitleg Heidelbergse Catechismus

Zondag 47

De werkmannen van de gemeente zijn druk. Er mag geen steen verkeerd liggen. De koning komt met buitenlands bezoek in de stad. Hoe is dat met de Heere? Hij is nog veel belangrijker! Hij wil dat wij tot eer van Hem leven. In deze video wordt zondag 47 van de Heidelbergse Catechismus uitgelegd voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

Tekst Zondag 47

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen