Uitleg Heidelbergse Catechismus

Zondag 7

Dirk zegt dat hij een nieuwe fiets krijgt. Richard gelooft het niet. Dirk: Mijn vader heeft het zelf gezegd! Dit voorbeeld helpt om zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus beter te begrijpen. Deze zondag wordt uitgelegd voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

Tekst Zondag 7

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen