Uitleg Heidelbergse Catechismus

Zondag 14

De baby in de wieg lijkt op zijn vader. Maar hoe was dat bij de Heere Jezus? Hij was een heilig Kind. De eeuwige Zoon van God. In deze video wordt zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus uitgelegd voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

Tekst Zondag 14

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen