Uitleg Heidelbergse Catechismus

Zondag 11

De vader van Bas is vrachtwagenchauffeur. En nu kan hij niet meer voor- of achteruit. Zonder hulp kan hij niet verder. Dit voorbeeld helpt om zondag 11 beter te begrijpen. In deze video wordt zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus uitgelegd voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

Tekst Zondag 11

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen