Uitleg Heidelbergse Catechismus

Zondag 17

Een pootaardappel in de grond sterft af, maar wat een nieuwe vruchten komen later tevoorschijn! Jezus was begraven, maar Hij stond ook weer op. Hij heeft de dood overwonnen. Jezus opstanding is een levende hoop voor zondaren. In deze video wordt zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus uitgelegd voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

Tekst Zondag 17

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen